Čerstvější než „čerstvé“

Návštěva závodu ARDO v Belgii

V prvním zářijovém týdnu proběhla 2denní návštěva Belgie, skupinkou 10 výherců jarní soutěže o zájezd do Belgie. I přesto, že výherci byli z různých částí České republiky a odlet byl v brzkých ranních hodinách, na místo srazu dorazili všichni účastníci ve smluvený čas a náš výlet mohl začít.

Po příletu do Bruselu následoval přejezd rovnou do města Ardooie, kde se nachází hlavní závod společnosti ARDO. Zde již čekal jeden z agronomů společnosti, který si skupinku návštěvníků odvedl na pole hned vedle závodu, aby jim přiblížil náplň své práce, způsob dohledu a kontroly od ošetření půdy, přes výběr vhodné plodiny až po určení optimální doby pro sklizeň. Zkrátka představil celý proces od zasetí plodiny až po správně načasovaný převoz suroviny ke zpracování do závodu. Po návratu zpět do konferenčních prostor, následovala krátká prezentace o společnosti ARDO a jejím působení na trhu. A pak již následovala prohlídka závodu. Návštěvníci, oděni do ochranných oblečení, procházeli jednotlivé části závodu tzn. od nádvoří, kde byly umístěny kontejnery s právě sklizenými fazolovými lusky, přes úseky očištění suroviny, třídění, blanšírování, chlazení a samozřejmě zamrazení. Jistě si rádi vzpomenou na příjemných -34 °C v mrazícím tunelu...

Po spoustě informací, následoval oběd a přesun do města Bruggy. V „Benátkách severu“- jak bývají často Bruggy označovány, si nikdo nenechal ujít prohlídku historické části města, spojenou s výkladem o historii belgického piva. Celý den zakončila společná večeře.

Druhý den následoval přesun do školícího centra poblíž Ardooie, kde již čekal připravený hlavní šéfkuchař ARDO, aby návštěvníkům představil jednotlivé řady z širokého sortimentu ARDO a také novinky, které budou v nejbližších týdnech uvedeny na trh. Následovala praktická část, kdy byli návštěvníci rozděleni do menších skupinek a mohli si představované produkty rovnou vyzkoušet při přípravě jednotlivých pokrmů. Výsledkem bylo 8 skvělých pokrmů v různých úpravách ať už v podobě italské, francouzské nebo asijské kuchyně. Zde se hodí poděkovat a ocenit návštěvníky za zapálení a aktivitu. Po společné ochutnávce a velmi zajímavé diskuzi, ať už na využití, úpravu, další nápady a celkově zpětnou vazbu k ARDO produktům, následoval přesun do Bruselu a let zpět do České republiky. Úžasné skupině výherců děkujeme za návštěvu a přejeme mnoho úspěchu v jejich pracovním i osobním životě. Těšíme se na setkání na jejich provozech a také na setkání s dalšími ARDO zákazníky.

Položka 1 - 0 z 9